This Theme Supports a Custom FrontPage

วัดป่านาคําน้อย ศาสนสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ

วัดป่านาคําน้อย ศาสนสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ

วัดป่านาคำน้อย หรือ วัดอุดมมงคลวนาราม ตั้งอยู่ จ.อุดรธานี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากชนิด รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ภายในวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์อินทร์ Read more about วัดป่านาคําน้อย ศาสนสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ