This Theme Supports a Custom FrontPage

วัดป่าสุขใจ สุขใจใกล้กรุงไม่ไปไม่รุ้

วัดป่าสุขใจ สุขใจใกล้กรุงไม่ไปไม่รุ้

วัดป่าสุขใจ ตั้งอยู่ใน อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ใกล้กรุงเพียงนิดเดียว เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของชาวกรุง ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอันเขียวขจี เมื่อมองจากภายนอกจะดูโล่งๆ แต่เมื่อเข้าไปยังข้างจะสัมผัสได้สึกบรรยากาศอันแตกต่างคือ ดูเงียบสงบร่มรื่น Read more about วัดป่าสุขใจ สุขใจใกล้กรุงไม่ไปไม่รุ้