This Theme Supports a Custom FrontPage

สงบใจที่ วัดป่าเชิงเลน สถานปฏิบัติธรรมกลางกรุง

สงบใจที่ วัดป่าเชิงเลน สถานปฏิบัติธรรมกลางกรุง

วัดป่าเชิงเลน ตั้งอยู่ใน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แอบซ่อนมนต์ขลังแห่งศรัทธา อยู่กลางกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นของธรรมชาตินานาพันธ์ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม , นั่งสมาธิ เพื่อผ่อนคลายทั้งกายและใจ ความพิเศษของ Read more about สงบใจที่ วัดป่าเชิงเลน สถานปฏิบัติธรรมกลางกรุง