This Theme Supports a Custom FrontPage

‘วัดภูเขาแก้ว’ อีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลที่ห้ามพลาด

‘วัดภูเขาแก้ว’ อีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลที่ห้ามพลาด

วัดภูเขาแก้ว เป็นวัดป่าที่อยู่ภายใต้สังกัดนิกายเถรวาท ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2480 โดย พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ท่านเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของพระครูวิเวกพุทธกิจ และ พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 44 กิโลเมตร Read more about ‘วัดภูเขาแก้ว’ อีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลที่ห้ามพลาด