This Theme Supports a Custom FrontPage

ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส  จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง

ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง

วัดป่าโศมพนัส เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดูแลโดย “พระอาจารย์สุริยา มหาปุญุโญ” ด้วยการนำแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตุตสุโภมาปรับใช้ ซึ่งเรียกว่า “การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว” ตลอดปีจะมีบรรดาผู้สนใจเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักท่องเที่ยว พนักงานบริษัทเอกชน หรือประชาชนในทั่วไปในพื้นที่ โดยเน้นการสอนแบบแนวทางปฏิบัติ ให้รู้จักกับตนเอง ดูแลการสอนโดยพระอาจารย์โดยตรง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคำสอนได้ถูกต้อง Read more about ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง

‘วัดภูเขาแก้ว’ อีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลที่ห้ามพลาด

‘วัดภูเขาแก้ว’ อีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลที่ห้ามพลาด

วัดภูเขาแก้ว เป็นวัดป่าที่อยู่ภายใต้สังกัดนิกายเถรวาท ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2480 โดย พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ท่านเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของพระครูวิเวกพุทธกิจ และ พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 44 กิโลเมตร Read more about ‘วัดภูเขาแก้ว’ อีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลที่ห้ามพลาด

ประวัติวัดป่าสายพระอาจารย์มั่น กับเรื่องราวของพระป่าที่น่าเลื่อมใส

ประวัติวัดป่าสายพระอาจารย์มั่น กับเรื่องราวของพระป่าที่น่าเลื่อมใส

‘พระป่า’ คือ พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสีซึ่งสืบทอดมาจากพระครูวิเวกพุทธกิจ และพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต สำหรับพระภิกษุที่เลือกเดินเส้นทางสายนี้จะเน้นการฝึกกรรมฐานควบคู่กับการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด Read more about ประวัติวัดป่าสายพระอาจารย์มั่น กับเรื่องราวของพระป่าที่น่าเลื่อมใส