This Theme Supports a Custom FrontPage

วัดป่านาคําน้อย ศาสนสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ

วัดป่านาคําน้อย ศาสนสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ

วัดป่านาคำน้อย หรือ วัดอุดมมงคลวนาราม ตั้งอยู่ จ.อุดรธานี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากชนิด รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ภายในวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์อินทร์ Read more about วัดป่านาคําน้อย ศาสนสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ

ขึ้นเหนือชื่นชมเจดีย์ชเวดากอง ที่แสนวิจิตตระการตา

ขึ้นเหนือชื่นชมเจดีย์ชเวดากอง ที่แสนวิจิตตระการตา

‘พระมหาเจดีย์ชเวดากอง’ เป็นทั้งสถานที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของเมืองย่างกุ้ง อันเป็นอดีตเมืองหลวงของพม่า ก่อนจะยกให้เมือง เนปิดอร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทน ในปี พ.ศ. 2548 โดยมีตำนานโบราณเล่าขานถึงเจดีย์ชเวดากองว่า Read more about ขึ้นเหนือชื่นชมเจดีย์ชเวดากอง ที่แสนวิจิตตระการตา

วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุผาเงาเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งแต่เดิมนั้นเมืองเชียงแสนเป็นถิ่นกำเนิดของคนไทย 2 กลุ่มที่อพยพมาจากสิบสองปันนา เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ที่เราเรียกกันว่าชาวไทลื้อ กับอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ที่เราเรียกกันว่าชาวไทใหญ่ หรือรัฐฉาน Read more about วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย