“วัดป่าบ้านตาด” สถานที่ค้นพบทางสว่างแห่งธรรม

“วัดป่าบ้านตาด” หรือชื่อทางการว่า “วัดเกษรศีลคุณ” ตั้งอยู่ ณ.หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ไปประมาณ 16 กิโลเมตร

เริ่มแรกเดิมทีนั้น วัดป่าบ้านตาด ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 โดยการบริจาคที่ดินของเหล่าชาวบ้านเพื่อใช้สถานที่นี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พร้อมกันกับนิมนต์ให้หลวงตามหาบัวมาจำวัดเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้าน ซึ่งหลวงตามหาบัวเองก็มีเมตตาตกลงรับนิมนต์ของชาวบ้านมาจำวัดแห่งนี้ อีกประการหนึ่งก็จะได้อยู่ดูแลโยมแม่ที่แก่ชรามากแล้ว ควบคู่ไปกับการเริ่มสร้างและพัฒนา วัดป่าบ้านตาด หลังจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดป่าบ้านตาดเป็นวัดในพุทธศาสนา ใช้ชื่อว่า “วัดเกษรศีลคุณ” ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2513 เป็นต้นมาแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังคงคุ้นชินกับวัดป่าบ้านตาดมากกว่า

ในช่วงที่หลวงตามหาบัวได้จำวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ ท่านก็ได้พัฒนาและทำให้วัดป่าบ้านตาดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านจากทั่วสารทิศให้ความเคารพ เลื่อมใส โด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกอีกด้วย โดยเฉพาะในปีพ.ศ.2540 ประเทศไทยกำลังย่ำแย่เข้าสู่วิกฤติต้มยำกุ้ง ภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นทุกหนแห่ง หลวงตามหาบัวท่านก็ไม่นิ่งเฉยจัดตั้งโครงการทองคำช่วยชาติ ด้วยการขอบริจาคเงินและทองคำเข้าคลังหลวง เพื่อช่วยเยียวยาเป็นทุนสำรองให้กับประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตเลวร้ายไปให้ได้ ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของหลวงตามหาบัว และวัดป่าบ้านตาด เป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้มีศิษยานุศิษย์ต่างพากันซื้อที่ดินถวาย หลวงตามหาบัวให้สร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจนสามารถขยายที่ดินออกไปได้อีกเกือบ 300 ไร่

ใครที่เคยเข้าไปปฏิบัติธรรมวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ จะพบกับความร่มรื่นของธรรมชาติ เงียบ สงบ ต้นไม้เขียวชอุ่มเต็มอาณาเขตพื้นที่ ถูกล้อมรอบไปด้วยรั้วกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่ มีประตูเข้าออกวัดทางเดียวเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์ป่าที่ชุกชุมออกมาทำร้ายชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรม นอกจากนั้นแล้วที่วัดนี้ยังตู้ที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น    ภูริทัตตเถระ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัวนั่นเอง รวมทั้งยังมีอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้

แม้ในวันนี้หลวงตามหาบัวจะละสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีคำสอนของท่านก็ยังคงอยู่ในใจศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะเรื่องของความรักชาติ ฉะนั้นเราคนไทยจึงต้องร่วมแรงร่วมใจให้ปณิธานของหลวงตาสำเร็จและยังคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานคะ