“วัดป่ามณีกาญจน์” สำนักปฏิบัติธรรมชื่อดังย่านนนทบุรี

ถ้าใครที่รู้จักน้องกร เด็กน้อยสายบุญแห่งวัดป่ามณีกาญจน์ ย่อมรู้จักวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน ด้วยวัดป่ามณีกาญจน์เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั่น อาจาโร โดยวัดนี้เป็นวัดป่าที่อยู่ย่านชานเมืองไม่ห่างไกลจากรุงเทพฯเท่าไหร่นัก เป็นสถานที่มีความร่มรื่น สงบเงียบ ร่มเย็น เหมาะสำหรับเป็นที่ปฎิบัติธรรมภาวนาเป็นอย่างมาก ทางวัดจึงจัดให้มีโครงการอุปสมบท บรรพชา บวชเป็นผ้าขาว บวชชีพราหมณ์ และบวชเนกขัมมะ ในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมานานนับปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งชายและหญิงไม่จำกัดอายุและการศึกษา ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจวัตรของสามเณร และผู้บวชเนกขัมมะ ดังนี้

04.30 น.                ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัวให้เรียบร้อย

05.00 น.                ร่วมพร้อมใจกันสวด ทำวัตรเช้าพร้อมกันที่ศาลา

06.00 น.                ร่วมกันช่วยพระสงฆ์ทำความสะอาดศาลา และจัดเตรียมที่ฉันเสร็จแล้ว ผ้าขาวชายออกตามพระไปบิณฑบาต ส่วนผ้าขาวหญิงช่วยกันจัดเตรียมอาหารในโรงครัว

07.30 น.                ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พิจารณาและรับประทานอาหารร่วมกัน

09.00 น.                ล้างเก็บ บาตร หรือ ภาชนะส่วนตัว ร่วมกันทำความสะอาดศาลา

10.00 น.                ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม

11.30 น.                พักผ่อน ฉันน้ำ เปลี่ยนอิริยาบถ

13.30 น.                ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม

15.00 น.                ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด เสนาสนะ ที่พัก ศาลา

16.00 น.                ฉันน้ำปานะ

16.30 น.                ทำกิจวัตรส่วนตัว สรงน้ำ เปลี่ยนอิริยาบถ และเตรียมตัวทำวัตรเย็น

19.00 น.                พร้อมใจกันที่ศาลา

19.30 น.                ร่วมกันสวดมนต์ แล้วทำวัตรเย็น

20.00 น.                รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์

21.00 น.                เดินจงกรม และรับฟังคำชี้แนะจากท่านพระอาจารย์

22.00 น.                ฉันน้ำปานะ พักผ่อน

ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเตรียมตัวมาให้พร้อมทั้งก่อนบวชและหลังบวช โดยมีข้อปฎิบัติหลักๆ ดังนี้

  • เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาให้พร้อม ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ไฟฉาย และยารักษาโรคประจำตัวกรณีที่ต้องมียา
  • เสื้อผ้าหรือชุดสำหรับใส่ในการบวชหรืออยู่ปฎิบัติ
  • ผู้หญิง : เตรียมเสื้อคอกลมสีขาวแขนสั้น หรือแขนกระบวก รวมทั้งผ้าถุงสีขาว
  • ผู้ชาย : ทางวัดมีชุดสำหรับบวชนาคให้
  • หลังจากได้ลาสิขาบทแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่รักษาศีล 5 ที่วัดอีก 1 วันเพื่อปรับสภาพจิตใจ และดูสถานที่ปฎิบัติธรรมให้เรียบร้อยก่อน

สำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่สะดวกในช่วงวันเวลาที่ทางวัดกำหนดให้ สามารถสมัครและแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าไว้กับทางวัด ซึ่งทางวัดจะช่วยจัดพิธีอุปสมบท บรรพชา ด้วยการดูตามความเหมาะสมในลำดับถัดไปคะ