วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดสวยตั้งตระหง่านท่ามกลางป่าเขา

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ทั่วประเทศของเราจะเต็มไปด้วยวัดวาอารามสวยๆ เยอะมาก ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป นอกจากนั้นในต่างจังหวัดมักจะมีวัดที่ไปสร้างอยู่ตามป่า ตามเขา โดยจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการความเงียบสงบ ในการปฏิบัติธรรม จึงได้มีการเข้าไปสร้างอยู่ท่ามกลางป่า แต่ความพิเศษอยู่ที่ว่า แต่ละวัดนั้นสร้างขึ้นอย่างสวยงาม ดังนั้นเมื่อมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามผุดอยู่กลางป่ากลางเขา จึงทำให้พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลกันเข้าไปทำบุญ อีกทั้งวัดไหนมีคนเข้าไปเยอะๆ มีความสวยงามบางวัดก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสัมผัสกับความงดงาม พร้อมทั้งได้เคารพสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในบทความนี้จะได้แนะนำวัดที่สร้างอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยป่าไม้ ทิวเขา วัดแห่งนี้ก็คือ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

               วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ส่วนที่มาของชื่อที่ว่า ผาซ่อนแก้ว เนื่องมาจากก่อนหน้าที่จะมีวัดมาสร้างอยู่บนเขาแห่งนี้ ชาวบ้านในหมู่บ้านทางแดง ได้เห็นลูกแก้วลอยอยู่บนฟ้า แล้วลอยมาที่เหนือยอดถ้ำที่ตั้งอยู่บนปลายเขา จากนั้นอยู่ๆ ลูกแก้วก็หายลับไปในถ้ำ ชาวบ้านทางแดงจึงเชื่อกันว่า ลูกแก้วนี้คือพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา จึงได้เรียกชื่อสถานที่นี้ว่า ผาซ่อนแก้ว จากนั้นมาสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครหลายๆ คนมาปฏิบัติธรรม จนเริ่มมีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้น ยังไม่ถือว่าเป็นวัดอย่างเต็มตัว สร้างในปี พ.ศ.2547 โดยมีชื่อว่า พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว หลังจากนั้นก็มีการสร้างและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับการอนุมัติตั้งเป็นวัดขึ้น ชื่อว่า วัดพระธาตุผาแก้ว แต่เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2556 มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเดิม ที่ชาวบ้านเรียกกันมาตลอด

               อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาค้อ คือแหล่งโอโซนของประเทศ เพราะเขาบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์ แถมอากาศก็เย็นตลอดปี และเมื่อวัดแห่งนี้มาตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม บรรยากาศเย็นๆ จึงทำให้พุทธศาสนิกชนแห่กันมาสักการบูชา พุทธสถานแห่งนี้ รวมถึงมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาชมความงดงามของวัด

              ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มีเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าสักการบูชาได้ที่องค์พระเจดีย์ นอกจากนี้ควรแต่งกายให้เหมาะสม ไม่ส่งเสียงดัง สำรวมทั้งกาย วาจา และใจ ซึ่งสามารถเข้าชมได้เวลา 08.00 – 17.00 น. ของทุกๆ วัน