‘วัดภูเขาแก้ว’ อีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลที่ห้ามพลาด

วัดภูเขาแก้ว เป็นวัดป่าที่อยู่ภายใต้สังกัดนิกายเถรวาท ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2480 โดย พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ท่านเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของพระครูวิเวกพุทธกิจ และ พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 44 กิโลเมตร

วัดภูเขาแก้ว

ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถอันแสนสวยสวยงาม ประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง โดยภายในพระอุโบสถได้รับการตกแต่งด้วยภาพนูนสูง บริเวณด้านบนของบานประตูและหน้าต่าง เมื่อมองขึ้นไปเหนือภาพเหล่านั้น คุณจะพบกับเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับพระธาตุที่มีความสำคัญของประเทศไทย ลายละเอียดของโบสถ์มีความสวยงามแปลกตา อันมีเอกลักษณ์ โดยมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์ที่ไม่เหมือนใคร

พระบรมสารีริกธาตุ จัดเป็นเอกลักษณ์สำคัญอีกประการหนึ่งของวัดภูเขาแก้ว ภายในอุโบสถไม่ได้มีเพียงพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานสูงใหญ่เฉกเช่นโบสถ์ของวัดอื่นๆทั่วไปเท่านั้น หากแต่ในวัดภูเขาแก้วเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนฐานสูงสุดบนบุษบก และมีพระประธานประดิษฐานถัดลงมา ซึ่งการจัดวางเช่นนี้จัดเป็นภาพที่หาชมได้ยาก และยังมีภาพนูนต่ำพระธาตุอีกด้วย ในส่วนของฝาผนังอุโบสถมิได้มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเฉกเช่นโบสถ์แห่งอื่นๆ แต่ได้มีการสร้างสรรค์เป็นงานนูนต่ำที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุองค์ต่างๆ ที่มีความสำคัญ ในประเทศไทย โดยมีลักษณะนูนลอยออกมาจากครึ่งองค์พระธาตุ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ,พระธาตุหริภุญชัย,พระธาตุเชิงชุม,พระธาตุไชยา,พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าและหลังของพระอุโบสถปราศจากการพบสัตว์หิมพานต์หรือพญานาคเหมือนวัดอื่นๆ จากการใช้รูปแบบศิลปะไทยหลังคา โครงสร้างปราศจากมุข ลดหลั่นกันมา ด้านหลังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา ประดับด้วยช่อฟ้า,ใบระกา,หางหงส์ มีคันทวยรองรับชายคาเป็นรูปนาค ตรงกลางของหลังคาตกแต่งเป็นยอดปราสาททอง กลมกลืนกับบัวเสา ซึ่งทำในรูปแบบของศิลปะอินเดีย บริเวณชั้นล่างของพระอุโบสถยังใช้เป็นศาลาการเปรียญอีกด้วย

ส่วนอีกหนึ่งจุดของวัดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ ‘น้ำพุเสี่ยงทาย’ เมื่อน้ำแห้งบางครั้งทางวัดก็ยังไม่ได้เติมน้ำลงในบ่อน้ำพุ ทำให้บางครั้งอาจไม่ได้ไปเสี่ยงตามตั้งใจแล้วแต่จังหวะ เมื่อมองลงไปที่ก้นบ่อคุณจะเห็นโถใบเล็กๆ ตั้งเรียงต่อกันเป็นวงกลม เอาไว้ใช้สำหรับเสี่ยงโยนเหรียญให้ลงในโถ ในโถแต่ละใบก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าเสี่ยงทายเรื่องอะไร เช่น การงาน,ความรัก,สุขภาพ,ความก้าวหน้า เป็นต้น ได้รับความนิยมในหมู่ผู้หญิงมาก