This Theme Supports a Custom FrontPage

ประวัติวัดท่าซุง วัดเก่าแก่ที่น่าสนใจ และได้รับความสนใจมากที่สุด

ประวัติวัดท่าซุง วัดเก่าแก่ที่น่าสนใจ และได้รับความสนใจมากที่สุด

วัดท่าซุง ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดในสังกัดของคณะสงมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 วัดแห่งนี้ได้รับการก่อตั้งก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะได้ขึ้นเป็นราชธนานีนานหลายสิบปี โดยคาดว่าก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 1863 โดยมีหลวงพ่อใหญ่เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เนื่องจากท่านได้ออกธุดงค์มาจนถึงสถานที่แห่งนี้ ท่านจึงได้ปลูกกุฏิที่มุงด้วยหลังคาแฝก ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านมาเป็นวัดในที่สุด เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงได้เห็นความสำคัญของวัดท่าซุงเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ในสมัยที่ท่านยังเป็นพระราชโอรสอยู่ ทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการทะนุบำรุงอย่างดีเยี่ยม ทำให้วัดในยุคสมัยนั้น ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนครั้งเมื่อเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงได้มีผู้ที่มาช่วยบูรณะวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือ “เจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็ก” จนวัดได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนก่อน ในขณะนั้นได้มีหลวงพ่อจันเป็นเจ้าอาวาส ทำให้วัดแห่งนี้ได้มีชื่อเรียกใหม่ว่า “วัดจันทาราม” สาเหตุที่ว่าทำไมคนถึงเรียก “วัดท่าซุง” มาจากในสมัยก่อนที่จังหวัดอุทัยธานีนั้น มีพื้นที่ป่ากว้างขวาง ทำให้มีการตัดไม้นำไปใช้ในการก่อสร้าง โดยการขนส่งจะทำโดยการนำมาลงไว้ที่ท่าน้ำเพื่อผูกกันเป็นแพก่อนที่จะลำเลียงไปยังจุดหมายปลายทาง ผ่านเส้นทางแม่นำสะแกกรังซึ่งผ่านทางบริเวณหน้าวัดพอดี ทำให้คนจึงนิยมเรียกขานวัดนี้กันว่าวัดท่าซุง การฟื้นฟูวัดท่าซุง ปี พ.ศ. 2332 จากวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองได้กลายสภาพมาเป็นวัดร้าง ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งนามว่า “หลวงพ่อใหญ่” ได้เดินทางมาปักกลดที่วัดแห่งนี้ ด้วยความเลื่อมใสของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อใหญ่ ทำให้ชาวบ้านทั้งหลายร่วมใจกันขอให้ท่านได้อยู่ประจำที่วัดท่าซุง ซึ่งหลวงพ่อเองก็ได้รับนิมนต์ชาวบ้านเพื่ออยู่เป็นเจ้าอาวาสในวัดแห่งนี้Read more about ประวัติวัดท่าซุง วัดเก่าแก่ที่น่าสนใจ และได้รับความสนใจมากที่สุด[…]

การเดิน จงกรม 6 ระยะ มี อะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร

การเดิน จงกรม 6 ระยะ มี อะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร

การเดินจงกรมนั้น มีความสำคัญเป็นอับดับสอง เมื่อเทียบกับการนั่งสมาธิที่รองลงมาเป็นอันดับสาม เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจคนเรารู้สึกสงบ เกิดปัญญา ลดความคิดฟุ้งซ่าน ในการเดินจงกรมมีอยู่หลายระยะ ตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 6 แต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการเดินจงกรม 6 ระยะ อันเป็นที่นิยมมากกว่าในการปฏิบัติ ส่วนการที่จะปฏิบัติอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเรานั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องดังนี้ Read more about การเดิน จงกรม 6 ระยะ มี อะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร

สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

คุณรู้ไหมว่าการทำสมาธินั้นคืออะไร พระพรหมคุณาภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า “การทำสมาธิ” เป็นพื้นฐานของจิตใจที่แน่วแน่ เราสามารถแบ่งสมาธิออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ “ขณิกสมาธิ” เป็นสมาธิที่สัมผัสได้เพียงชั่วครู่เดียว เป็นสมาธิพื้นฐานของคนทั่วไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสติในการขับรถ สามารถที่จะจดจำตำราหนังสือได้แม่นยำ รวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆ คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายก็มักจะมีสามารถเข้าถึงการทำสมาธิในขั้นขณิกสมาธิ “อุปจารสมาธิ” เป็นสมาธิขั้นที่ 2 เมื่อผู้ที่สำเร็จสมาธิขั้นนี้จะสามารถมองเห็นนิมิตต่างๆ Read more about สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน