This Theme Supports a Custom FrontPage

การเดิน จงกรม 6 ระยะ มี อะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร

การเดิน จงกรม 6 ระยะ มี อะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร

การเดินจงกรมนั้น มีความสำคัญเป็นอับดับสอง เมื่อเทียบกับการนั่งสมาธิที่รองลงมาเป็นอันดับสาม เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจคนเรารู้สึกสงบ เกิดปัญญา ลดความคิดฟุ้งซ่าน ในการเดินจงกรมมีอยู่หลายระยะ ตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 6 แต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการเดินจงกรม 6 ระยะ อันเป็นที่นิยมมากกว่าในการปฏิบัติ ส่วนการที่จะปฏิบัติอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเรานั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องดังนี้ Read more about การเดิน จงกรม 6 ระยะ มี อะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร

สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

คุณรู้ไหมว่าการทำสมาธินั้นคืออะไร พระพรหมคุณาภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า “การทำสมาธิ” เป็นพื้นฐานของจิตใจที่แน่วแน่ เราสามารถแบ่งสมาธิออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ “ขณิกสมาธิ” เป็นสมาธิที่สัมผัสได้เพียงชั่วครู่เดียว เป็นสมาธิพื้นฐานของคนทั่วไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสติในการขับรถ สามารถที่จะจดจำตำราหนังสือได้แม่นยำ รวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆ คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายก็มักจะมีสามารถเข้าถึงการทำสมาธิในขั้นขณิกสมาธิ “อุปจารสมาธิ” เป็นสมาธิขั้นที่ 2 เมื่อผู้ที่สำเร็จสมาธิขั้นนี้จะสามารถมองเห็นนิมิตต่างๆ Read more about สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เริ่มต้นอย่างไรสำหรับมือใหม่ เรามีคำตอบ

วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เริ่มต้นอย่างไรสำหรับมือใหม่ เรามีคำตอบ

หากคุณรู้สึกอยากที่จะปฏิบัติธรรม เราก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะคุณมาถูกทางแล้ว เส้นทางนี้จะทำให้คุณได้พบกับความสงบ ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ลดละซึ่งกิเลส สำหรับเบื้องต้นเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆ อย่างเช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือท่านอน ทั้งหมดนี้หลักการง่ายๆ ที่ชาวพุธทุกคนสามารถทำได้ ส่วนขั้นตอนและคำแนะนำสามารถดูด้านจากหัวข้อด้านล่างเหล่านี้ Read more about วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เริ่มต้นอย่างไรสำหรับมือใหม่ เรามีคำตอบ