This Theme Supports a Custom FrontPage

สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

คุณรู้ไหมว่าการทำสมาธินั้นคืออะไร พระพรหมคุณาภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า “การทำสมาธิ” เป็นพื้นฐานของจิตใจที่แน่วแน่ เราสามารถแบ่งสมาธิออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ “ขณิกสมาธิ” เป็นสมาธิที่สัมผัสได้เพียงชั่วครู่เดียว เป็นสมาธิพื้นฐานของคนทั่วไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสติในการขับรถ สามารถที่จะจดจำตำราหนังสือได้แม่นยำ รวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆ คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายก็มักจะมีสามารถเข้าถึงการทำสมาธิในขั้นขณิกสมาธิ “อุปจารสมาธิ” เป็นสมาธิขั้นที่ 2 เมื่อผู้ที่สำเร็จสมาธิขั้นนี้จะสามารถมองเห็นนิมิตต่างๆ Read more about สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เริ่มต้นอย่างไรสำหรับมือใหม่ เรามีคำตอบ

วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เริ่มต้นอย่างไรสำหรับมือใหม่ เรามีคำตอบ

หากคุณรู้สึกอยากที่จะปฏิบัติธรรม เราก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะคุณมาถูกทางแล้ว เส้นทางนี้จะทำให้คุณได้พบกับความสงบ ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ลดละซึ่งกิเลส สำหรับเบื้องต้นเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆ อย่างเช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือท่านอน ทั้งหมดนี้หลักการง่ายๆ ที่ชาวพุธทุกคนสามารถทำได้ ส่วนขั้นตอนและคำแนะนำสามารถดูด้านจากหัวข้อด้านล่างเหล่านี้ Read more about วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เริ่มต้นอย่างไรสำหรับมือใหม่ เรามีคำตอบ

ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส  จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง

ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง

วัดป่าโศมพนัส เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดูแลโดย “พระอาจารย์สุริยา มหาปุญุโญ” ด้วยการนำแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตุตสุโภมาปรับใช้ ซึ่งเรียกว่า “การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว” ตลอดปีจะมีบรรดาผู้สนใจเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักท่องเที่ยว พนักงานบริษัทเอกชน หรือประชาชนในทั่วไปในพื้นที่ โดยเน้นการสอนแบบแนวทางปฏิบัติ ให้รู้จักกับตนเอง ดูแลการสอนโดยพระอาจารย์โดยตรง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคำสอนได้ถูกต้อง Read more about ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง