This Theme Supports a Custom FrontPage

ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส  จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง

ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง

วัดป่าโศมพนัส เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดูแลโดย “พระอาจารย์สุริยา มหาปุญุโญ” ด้วยการนำแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตุตสุโภมาปรับใช้ ซึ่งเรียกว่า “การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว” ตลอดปีจะมีบรรดาผู้สนใจเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักท่องเที่ยว พนักงานบริษัทเอกชน หรือประชาชนในทั่วไปในพื้นที่ โดยเน้นการสอนแบบแนวทางปฏิบัติ ให้รู้จักกับตนเอง ดูแลการสอนโดยพระอาจารย์โดยตรง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคำสอนได้ถูกต้อง Read more about ประวัติ และความเป็นมาของ วัดโสมนัส จังหวัดสกลนคร ที่ต้องไปซักครั้ง

ประวัติวัดป่าสายพระอาจารย์มั่น กับเรื่องราวของพระป่าที่น่าเลื่อมใส

ประวัติวัดป่าสายพระอาจารย์มั่น กับเรื่องราวของพระป่าที่น่าเลื่อมใส

‘พระป่า’ คือ พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสีซึ่งสืบทอดมาจากพระครูวิเวกพุทธกิจ และพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต สำหรับพระภิกษุที่เลือกเดินเส้นทางสายนี้จะเน้นการฝึกกรรมฐานควบคู่กับการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด Read more about ประวัติวัดป่าสายพระอาจารย์มั่น กับเรื่องราวของพระป่าที่น่าเลื่อมใส

สงบใจที่ วัดป่าเชิงเลน สถานปฏิบัติธรรมกลางกรุง

สงบใจที่ วัดป่าเชิงเลน สถานปฏิบัติธรรมกลางกรุง

วัดป่าเชิงเลน ตั้งอยู่ใน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แอบซ่อนมนต์ขลังแห่งศรัทธา อยู่กลางกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นของธรรมชาตินานาพันธ์ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม , นั่งสมาธิ เพื่อผ่อนคลายทั้งกายและใจ ความพิเศษของ Read more about สงบใจที่ วัดป่าเชิงเลน สถานปฏิบัติธรรมกลางกรุง